Blok Hutta

Główną różnicą między blokiem Hutta a innymi blokami energii jest jego wyjątkowość na poziomie planetarnym wyższego rzędu. Hutta jest wyjątkowa i nie ma granic zastosowania na planie fizycznym.