Sakralna Kosmologia to podstawa medycyny energoinformacyjnej. Opiera się na intuicyjnych spostrzeżeniach i wiedzy tajemnej przekazywanej z nauczyciela do ucznia. To synteza unikalnej wiedzy o zaginionych cywilizacjach, teraźniejszości i przyszłości. Metoda Sakralnej Kosmologii nie zaprzecza medycynie konwencjonalnej. Ale jednocześnie uzdrowiciele, którzy praktykują metodę Świętej Kosmologii, wiedzą że przy pomocy energii kosmicznych możliwe jest przyspieszone gojenie się ran, resorpcja blizn i przywrócenie zasobów energii człowieka.

 

Uzdrowiciele Świętej Kosmologii mogą przeprowadzić diagnostykę na wcześniejszych etapach choroby niż lekarze. Praktyk, który pracuje według metody pozwala przejść przez siebie ogromnej ilości energii duchowych - jest przedstawicielem Wyższego Umysłu na Ziemi. Energie używane w Świętej Kosmologii są tak wysokie, potężne i skuteczne, że dosłownie przekształcają ludzką matrycę na poziomie subatomowym, przekształcając osłabione komórki w zdrowe. Te przemiany dokonywane są za pomocą Wyższego Umysłu, który przejawia się poprzez formy transmisji Boskiej energii.

 

Sakralna Kosmologia to zbiór wszystkich dostępnych systemów duchowej edukacji, starożytnych i współczesnych. Rozpoznaje wszystkie formy manifestacji wyższej świadomości, wiedząc, że zawierają one wszystkie informacje o naszej fizycznej rzeczywistości i miejscu w niej osoby. Wiemy, że WSZYSTKO w naszej rzeczywistości - od samego STWÓRCY do materialnego zamanifestowanego świata - to energie wibrujące na różnych częstotliwościach. Wszystkie te przejawy są zawarte w pewnych manifestacjach: Wszechświat, Galaktyka, systemy, gwiazdy, planety, lasy, morza, rzeki, góry, ludzie, zwierzęta, ptaki i inne.  Święta Kosmologia jest podstawą wszystkiego, co istniało, istnieje i będzie istnieć.

 

Jeśli chcesz poznać prawa Subtelnego Świata, niewidzialne dla nas, wielkiego Stwórcy, zacznij od swojej duszy. Aby poznać Stwórcę i Subtelny Świat, należy oczyścić swoją duszę z negatywnych warstw, pozbyć się szorstkich wibracji. Krótko mówiąc, nastaw się na pozytywną falę. Wszystkie przewlekłe dolegliwości wydają się być ogólnoustrojowymi, energetycznymi patologiami, które nagromadziły się w organizmie, dotykając jednocześnie kilka części ciała.

Aby zastosować w praktyce niezwykle potężne przepływy energii przyciągane tą metodą, zaleca się poszerzenie samoświadomości, badanie praw działających w świecie subtelnym, kosmosie stworzonym przez Stwórcę.

 

 

Na kursie podstawowym dowiesz się:

                    

1.Co to jest kosmoenergetyka i na czym polega praca kanałami energetycznymi.

2.Opis metody pracy z kanałami energetycznymi (6 kanałów energoinformacyjnych).

3.Nauka obsługi wahadełka (praktyczne ćwiczenia).

4.Nauka pomiaru wahadełkiem na skalach astralnych witalności i energii człowieka, miejsca, przedmiotów (praktyczne ćwiczenia).

5.Zabieg oczyszczający i odżywiający metodą kosmoenergetyki - przygotowanie do inicjacji.

6.Inicjacja do używania potoków energetycznych.

7.Inicjacja w 6 portali energetycznych.

8.Nauka obsługi kanałów.

9.Stosowanie kanałów do ochrony psychoenergetycznej, leczenia, dożywienia, oczyszczania energetycznego (czakr, aury).

10.Stosowanie kanałów do oczyszczania przedmiotów, domu, działki, samochodu.

11.Rozmowa i odpowiedzi na pytania.

12.Nauka pracy kanałami z sobą oraz po miesiącu ćwiczeń na drugiej osobie.

13.Cały okres uczestnictwa w szkoleniu darmowe konsultacje.

14.Praktyczna wiedza i umiejętności (tłumaczę i ćwiczymy tak długo aż każdy zrozumie).

15. Możliwy dalszy rozwój do wszystkich stopni: mistrz, magister progresom.

 

 

Przebieg szkolenia według podziału na moduły:

 

Plan pierwszego modułu:

1.Rozpoczęcie kursu.

2.Rozmowa i zapoznanie się z wiedzą uczestników (możesz być laikiem lub pracować już wcześniej z energią).

3.Opis metody pracy i możliwości kanałów energoinformacyjnych.

4.Nauka używania wahadełka i praktyczne ćwiczenia.

5.Pomiar energii na skalach astralnych.

6.Zabieg oczyszczający i przygotowanie do inicjacji w dwa kanały energoinformacyjne (kanał Hiperkosmiczny oraz Boski kanał Ra (bóg Słońca).

7.Inicjacja

8.Rozmowa po inicjacji i nauka włączania kanałów energetycznych (praktyczne ćwiczenia).

9.Nauka oczyszczania 12 czakr, 4 ciał subtelnych, głównych kanałów meridian oraz całej aury z negatywnych energii i skutków magii.

10.Nauka oczyszczania przedmiotów i miejsc.

11.Nauka zakładania ochrony energetycznej dla siebie, rodziny, przedmiotów, miejsc.

12.Nauka samodzielnego oczyszczenia.

13.Podsumowanie modułu pierwszego i umówienie z uczestnikami daty drugiego modułu.

14.Pożegnanie i nałożenie ochrony na uczestników.

 

Konsultacja telefoniczna lub online. Odpowiedzi na pytania i postępie w ćwiczeniach.
 

 Plan drugiego modułu:

1.Rozpoczęcie kursu.

2.Rozmowa z uczestnikami na temat pracy z kanałami energetycznymi.

3.Praktyczne ćwiczenia w oczyszczaniu na drugiej osobie.

4.Inicjacja 4 kanałów energetycznych. (kanał Hermesa Tota, kanał Stwórcy – Twórcy, kanał Moja szczęśliwa gwiazda, kanał Alfa - odmładzanie i regeneracja organizmu).

5.Nauka włączania kanałów energetycznych i praktyczne ćwiczenia.

6.Rozmowa i podsumowanie modułu drugiego i umówienie z uczestnikami daty trzeciego modułu.

7.Pożegnanie i nałożenie ochrony na uczestników.
 

Konsultacja telefoniczna lub online.

 

Plan trzeciego modułu:

1.Rozpoczęcie kursu.

2.Rozmowa z uczestnikami na temat pracy z kanałami energetycznymi.

3.Praktyczne ćwiczenia w oczyszczaniu na drugiej osobie.

4.Omówienia zabiegu i dotychczasowej pracy z kanałami energetycznymi.

5.Wręczenie dyplomów.

6.Pożegnanie i nałożenie ochrony na uczestników.

 

 

Sakralna Kosmologia - Terapeuta